Vyhľadaj ubytovanie:
Vyhľadaj podľa kľúčového slova:
Najnovšie zariadenia:
Chata u Chrušťa
Kysuce, Ochodnica
Chata u Chrušťa sa nachádza v kysuckej obci Ochodnica, v tichom prírodnom prostredí. V blízkom okolí sa nachádza turistické a lyžiarské ...
Podhájska ubytovanie - Apartmány v zátiší
Podunajsko, Podhájska
Apartmány v zátiší sa nachádzajú v tichom prostredí obce Podhájska neďaleko termálne kúpaliska. Ubytovanie ponúkame v 6 štýlovo ...
rekreačný domček Pohoda LIPTOV
Liptov, Liptovské Sliače
Rekreačný domček Pohoda LIPTOV sa nachádza v atraktívnej TOP lokalite Liptov-Nízke Tatry.Z hľadiska vynikajúcej dostupnosti ku všetkým ...

Podmienky použitia

Všeobecné podmienky použivania portálu www.VaseUbytovanie.sk

Portál www.VaseUbytovanie.sk je prevádzkovaný Agentúrou HolidayREAL (Agentúra). Klient vstupom na portál vyslovene potvrdzuje, že súhlasí s dodržiavaním  "Všeobecných podmienok používania portálu www.VaseUbytovanie.sk" (Všeobecné podmienky) a zaväzuje sa ich dodržiavať. Agentúra si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Všeobecné podmienky podľa vlastného uváženia. V prípade akéhokoľvek poručenia týchto Všeobecných podmienok si Agentúra vyhradzuje právo použiť všetky dostupné právne prostriedky na získanie primeraných opravných prostriedkov a náhrad.

1. Všeobecné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných podmienok je neplatné, nevykonateľné, alebo vykonateľné iba čiastočne, takéto ustanovenie bude vykonané v najväčšom možnom rozsahu, pričom platnosť iných ustanovení tým nie je dotknutá.

2. Tieto Všeobecné podmienky a iné dohody a dojednania zverejnené na portáli www.VaseUbytovanie.sk uvádzajú celé dojednanie medzi Agentúrou a jej klientami v súvislosti s predmetom poskytovaných služieb portálom www.VaseUbytovanie.sk a v súvislosti s predmetom týchto Všeobecných podmienok.  

3. Všetky textové i grafické materiály použité a zobrazované portálom www.VaseUbytovanie.sk sú vlastníctvom Agentúry, jej klientov, alebo obchodných partnerov môžu byť chránené autorskými zákonmi. Akékoľvek kopírovanie, modifikovanie a imitovanie textových a iných informácií a grafických prvkov zobrazovaných portálom www.VaseUbytovanie.sk je zakázané.

4. Bez predchádzajúceho písomného povolenia nie je dovolené kopírovanie, rozmnožovanie, opätovné publikovanie, sťahovanie, prenášanie a uverejňovanie akejkoľvek časti, informácie, textu a grafického elementu, ktorý  sa nachádza na portáli www.VaseUbytovanie.sk a to žiadnymi prostriedkami, najmä elektronickými a mechanickými.

5. Bez predchádzajúceho písomného povolenia nie je dovolené odzrkadľovanie žiadnej informácie, alebo materiálu, ktorý sa nachádza na portáli www.VaseUbytovanie.sk na žiadnom inom serveri, alebo elektronickom zariadení.

6.  Agentúra má právo kedykoľvek upraviť, alebo v dôsledku technickej poruchy prerušiť poskytovanie webových služieb portálom www.VaseUbytovanie.sk a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. Agentúra nenesie žiadnu zodpovednosť voči iným stranám v dôsledku úpravy, alebo prerušenia poskytovania webových služieb portálom www.VaseUbytovanie.sk.

7.  Portál www.VaseUbytovanie.sk môže obsahovať webové linky na iné stránky, ktoré boli zadané inými stranami. Agentúra nezodpovedá, neschvaľuje a ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah, alebo použitie týchto stránok.

8. Agentúra zverejňuje na portáli www.VaseUbytovanie.sk informácie, materiály a grafické elementy v stave, v akom boli zadané užívateľmi portálu. Agentúra sa vzdáva práva na záruky vhodnosti na konkrétny účel a nároku na neexistenciu porušenia práv, okrem vzdania sa práv považovaného za právne neplatné. Agentúra neposkytuje žiadne záruky za pravdivosť, kvalitu, správnosť, vhodnosť a úplnosť zverejňovaných informácií, ktoré boli zadané inými stranami. Za informácie a fotografie, ktoré sú súčasťou prezentácií ubytovacích zariadení v plnom rozsahu zodpovedá registrovateľ.

9. V prípade nespokojnosti s portálom www.VaseUbytovanie.sk má klient právo prerušiť, alebo ukončiť jeho používanie. Agentúra nezodpovedá za žiadne priame i nepriame škody vzniknuté používaním portálu www.VaseUbytovanie.sk ani za škody vzniknuté nemožnosťou použitia, alebo nepoužívaním portálu www.VaseUbytovanie.sk. Agentúra nezodpovedá za prípadné priame či nepriame škody vzniknuté použitím informácií zverejnených na portáli www.VaseUbytovanie.sk. Použitím portálu www.VaseUbytovanie.sk sa zaväzujete, že si voči Agentúre neuplatníte žiadne právne nároky vyplývajúce z používania portálu www.VaseUbytovanie.sk ani žiadne právne nároky v súvislosti s jeho používaním.

10. Agentúra má právo na primerané odškodnenie od používateľov portálu www.VaseUbytovanie.sk v prípade porušenia Všeobecných podmienok, alebo porušenia zákonov a iných právnych predpisov, alebo v súvislosti s nimi.